Założenia

Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w naszej Ojczyźnie domagają się nowych sposobów posługiwania Kościoła i jego pasterzy. Choć niezmiennym programem Kościoła jest i pozostanie Jezus Chrystus (Tertio millennio ineunte n. 29) to jednak formy duszpasterskiego oddziaływania muszą dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji człowieka. Dotyczy to również posługi Sakramentu Pojednania: obserwuje się zwiększone wymagania wiernych wobec spowiedników, poszukiwanie pomocy w delikatnych problemach sumienia, co musi prowadzić do różnych form dialogu w trakcie celebracji sakramentu. Coraz częściej wraz ze spowiedzią łączone jest kierownictwo duchowe, które domaga się specjalistycznej formacji odnośnie do różnych grup penitentów (młodzież, małżonkowie, osoby konsekrowane, duchowieństwo).
Inspirując się słowami Jana Pawła II z adhortacji Ecclesia in Europa (nn. 76-77), w których zachęca on kapłanów do posługi pojednania oraz do pogłębiania wiedzy, "by móc kompetentnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiły się w zakresie moralności osobistej i społecznej" krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów podjęła się dzieła organizacji szkoły dla spowiedników.
Celem Szkoły dla spowiedników jest stworzenie konkretnej przestrzeni, w której kapłani oddający się posłudze w Sakramencie Pojednania mogliby pogłębić, w sposób interdyscyplinarny, własną wiedzę, poddać wspólnej refleksji trudne i ciekawe przypadki spowiednicze, móc podzielić się własnym doświadczeniem oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania.
Szkoła dla spowiedników jest skierowana do kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy posługują różnym grupom wiernych w Sakramencie Pojednania. Organizatorem Szkoły dla spowiedników jest Krakowska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów, a z jej ramienia br. Adam Gęstwa, br. Jerzy Uram, br. Janusz Pałka. Program Szkoły dla Spowiedników uzyskał aprobatę Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, która objęła ją swoim patronatem.

Program

Szkoła dla Spowiedników obejmuje cztery kilkudniowe turnusy rozłożone na cykl dwuletni. W praktyce, więc, każdego roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna.

sesja1.jpg
Turnus I
Kontekst osoby penitenta i spowiednika
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: rozbicie osoby, osierocenie postmodernistyczne
 • - psychologia: poczucie samotności i potrzeba bliskości
 • - ikona biblijna
 • - teologia: problem wiary penitenta i spowiednika, kapłaństwo spowiednika
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
sesja2.jpg
Turnus II
Poczucie grzechu a sakrament pojednania
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: problematyka grzechu w kulturze współczesnej
 • - psychologia: poczucie winy
 • - ikona biblijna
 • - teologia: teologia grzechu i żal za grzechy
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
sesja3.jpg
Turnus III
Celebracja i doświadczenie przebaczenia
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: potrzeba przebaczenia i problematyka nienawiści w kulturze współczesnej
 • - psychologia: dialog penitent-spowiednik zmierzający ku przebaczeniu
 • - ikona biblijna
 • - teologia: sumienie i doświadczenie przebaczenia
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
sesja4.jpg
Turnus IV
Aspekty praktyczne spotkania penitent-spowiednik
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: Potrzeba komunikacji symbolicznej
 • - psychologia: komunikacja interpersonalna - uczucie, gest, ciało, przedmiot
 • - ikona biblijna
 • - teologia: liturgia spotkania z Bogiem
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

Sesje

Ze względu na konwersatoryjną metodę pracy, ilość uczestników jednej sesji nie może przekroczyć 25 osób. Zajęcia odbywać się będą metodą konwersatorium. Każdy z tematów ujęty będzie z punktu widzenia zarówno penitenta jak i spowiednika.

W ciągu roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna:

jesien.jpg
Jesienna
 • 7-12 październik 2018: trzeci turnus trwającej sesji
 • 14-19 październik 2018: pierwszy turnus nowej sesji
 • 6 - 11 październik 2019: trzeci turnus trwającej sesji
 • 13 - 18 październik 2019: pierwszy turnus trwającej sesji
dom.jpg
Wiosenna
 • 8-13 kwiecień 2018: czwarty turnus trwającej sesji
 • 15-20 kwiecień 2018: drugi turnus trwającej sesji
 • 10-15 marzec 2019: czwarty turnus trwającej sesji
 • 17-22 marzec 2019: drugi turnus trwającej sesji

Możliwe tematy takich sesji:

spowiedź różnych kategorii penitentów:
 • małżonkowie
 • narzeczeni
 • osoby duchowne
 • osoby w formacji początkowej
 • osoby o szczególnych/głębokich doświadczeniach duchowych
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi (np. skrupulaci)
 • osoby homoseksualne
 • osoby z uzależnieniami
spowiedź a aborcja
relacja kapłan/spowiednik-kobieta
kapucyńska tradycja spowiednicza: o. Pio, o. Leopold Mandić, o. Honorat Koźmiński
spowiedź a:
spowiedź a egzorcyzmy
współpraca spowiednika ze specjalistami z innych dziedzin
Równolegle ze Szkołą dla spowiedników będą organizowane sympozja otwarte dla wszystkich chętnych. Do tej pory Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Krakowie zorganizowało miedzy innymi sympozja na temat: "Pomoc duszpasterska kobiecie, która dokonała aborcji" (2002) oraz "Dialog w konfesjonale" (2003).

Prowadzący

br. Adam Gęstwa OFM Cap dyrektor szkoły
Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie, współodpowiedzialny za formację zakonną w postulacie, sekretarz i wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz współtwórca programu formacyjnego o profilu franciszkańskim dla formacji początkowej, rekolekcjonista i spowiednik osób konsekrowanych i świeckich, współpracownik poradni Dzieła Pomocy św. O.Pio. Absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Misjonarz Miłosierdzia.
br. Janusz Pałka OFM Cap
br. dr Jerzy Uram OFM Cap
br. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap
br. mgr lic. Henryk Cisowski OFM Cap
br. mgr lic. Marek Miszczyński OFM Cap
br. dr Robert Cielicki OFM Cap
br. dr Mateusz Hinc OFM Cap
o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR
ks. dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII
br. mgr lic. Tomasz Protasiewicz OFM Cap
br. dr Tomasz Żak OFM Cap

Materiały

O szkole spowiedzi

O szkole spowiedników
br. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Szkoła dla Spowiedników

Bardzo lubię myśl świętego Leopolda Mandicia, kapucyna, onegdaj słynnego spowiednika padewskiego...

Materiały Video

Materiały Video czyli:

Z ojcem Jordanem przez kratki 
oraz
7 grzechów głównych spowiedzi 

Zbiór Artykułów:

Zbiór artykułów dostępnych po zalogowaniu...

Kontakt

Dane kontaktowe

br. Adam Gęstwa OFM Cap - dyrektor

Dom Rekolekcyjny
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Skomielna Czarna 1
32-437 Skomielna Czarna 
kom: +48 728 329 856
tel:  012 373 21 60 

e-mail: szkoladla@gmail.com

strona: www.sds.kapucyni.pl

nr konta:  30 1600 1013 1844 0782 0000 0004

Dojazd

SAMOCHODEM: Z Krakowa drogą E 77 (zakopianka) w kierunku Zakopanego do skrzyżowania w Krzczonowie (za Pcimiem) - kierunek Jordanów. W Tokarni skręcić w prawo - kierunek Bogdanówka i Skomielna Czarna (2 km). Ośrodek Rekolekcyjny znajduje się za kościołem parafialnym. 

 

KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ: Z Krakowa: bezpośrednie połączenia busem do Tokarni, następnie busem w kierunku Bogdanówki.

Mapa

Miejsce

Spotkania Szkoły dla Spowiedników odbywają się w Skomielnej Czarnej. Zajęcia prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. 
Ośrodek Rekolekcyjny im. świętego Ojca Pio w Skomielnej Czarnej k/Myślenic powstał na terenie dawnych zabudowań dworskich, z których pozostała zabytkowa drewniana kaplica św. Barbary. Cały kompleks jest położony w malowniczym i zacisznym zakątku Beskidów. 
Uczestnicy Szkoły będą mieć do dyspozycji jednoosobowe pokoje z łazienką. W budynku znajdują się także sale konferencyjne, kaplica, jadalnia.

Zgłoszenia

Instrukcja:

Do Szkoły dla Spowiedników przyjmujemy kapłanów, którzy ukończyli min. czwarty rok kapłaństwa. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: szkoladla@gmail.com 

Proszę o podanie następujących informacji w e-mailu:

1. imię i nazwisko

2. numer telefonu komórkowego

3. adres zamieszkania

4. data święceń kapłańskich, 

5. diecezja (lub nazwa zgromadzenia)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jednej sesji (max. 25 osób) konieczne jest, aby zainteresowana osoba otrzymała e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.