Założenia

Jezus Chrystus jest i pozostanie niezmiennym programem Kościoła (TMI, 29), jednak formy duszpasterskiego oddziaływania muszą uwzględnić zmieniającą się sytuację współczesnego człowieka. Domagają się tego także zmiany społeczno-kulturowe w naszej Ojczyźnie. Wyraźnie obserwuje się, że wierni w trakcie celebracji sakramentu pojednania potrzebują dialogu i oczekują kompetencji wobec skomplikowanych spraw rozeznawania i wychowania sumienia. Łączone coraz częściej ze spowiedzią  kierownictwo duchowe domaga się specjalistycznej formacji kapłana wobec różnych sytuacji penitentów . Także św. Jan Paweł II zachęcał kapłanów Europy do praktykowania osobistej spowiedzi, posługiwania w sakramencie pojednania oraz do pogłębiania wiedzy, "by móc kompetentnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiły się w zakresie moralności osobistej i społecznej" (EccE, 76n ).

Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów zainspirowana tymi okolicznościami podjęła się dzieła organizacji "Szkoły dla Spowiedników". Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie przestrzeni i zaproponowanie narzędzi, aby kapłani w sposób interdyscyplinarny pogłębili własną wiedzę, poddali wspólnej refleksji trudne i złożone przypadki spowiednicze, podzielili się własnym doświadczeniem oraz skutecznie szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. "Szkoła dla Spowiedników" adresuje swoją propozycję do kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy posługują różnym grupom wiernych w sakramencie pojednania. Realizowany przez Szkołę program uzyskał aprobatę Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, która objęła ją swoim patronatem. Swego poparcia dla tego dzieła udzieliła także Penitencjaria Apostolska w Rzymie.

Program

Szkoła dla Spowiedników obejmuje cztery kilkudniowe turnusy rozłożone na cykl dwuletni. W praktyce, więc, każdego roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna.

sesja1.jpg
Sesja I
Kontekst osoby penitenta i spowiednika
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: rozbicie osoby, osierocenie postmodernistyczne
 • - psychologia: poczucie samotności i potrzeba bliskości
 • - ikona biblijna
 • - teologia: problem wiary penitenta i spowiednika, kapłaństwo spowiednika
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
sesja2.jpg
Sesja II
Poczucie grzechu a sakrament pojednania
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: problematyka grzechu w kulturze współczesnej
 • - psychologia: poczucie winy
 • - ikona biblijna
 • - teologia: teologia grzechu i żal za grzechy
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
sesja3.jpg
Sesja III
Celebracja i doświadczenie przebaczenia
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: potrzeba przebaczenia i problematyka nienawiści w kulturze współczesnej
 • - psychologia: dialog penitent-spowiednik zmierzający ku przebaczeniu
 • - ikona biblijna
 • - teologia: sumienie i doświadczenie przebaczenia
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
sesja4.jpg
Sesja IV
Aspekty praktyczne spotkania penitent-spowiednik
 • 1. Część intelektualna - konwersatorium:
 • - antropologia kultury: Potrzeba komunikacji symbolicznej
 • - psychologia: komunikacja interpersonalna - uczucie, gest, ciało, przedmiot
 • - ikona biblijna
 • - teologia: liturgia spotkania z Bogiem
 • 2. Część praktyczna - studium konkretnych przypadków spowiedniczych.
 • 3. Część "doświadczeniowa" - pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

Sesje

Ze względu na konwersatoryjną metodę pracy, ilość uczestników jednej sesji nie może przekroczyć 25 osób. Zajęcia odbywać się będą metodą konwersatorium. Każdy z tematów ujęty będzie z punktu widzenia zarówno penitenta jak i spowiednika.

W ciągu roku odbywać się będzie jedna sesja jesienna i jedna sesja wiosenna:

jesien.jpg

Jesienna

 • Rok 2024
 • 06.10.2024-11.10.2024: sesja III
 • 20.10.2024-25.10.2024: sesja I
dom.jpg

Wiosenna

 • Rok 2024
 • 25.02-01.03.2024: sesja II
 • 07.04-12.04.2024: sesja IV
 • Rok 2025
 • 09.03-14.03.2025: sesja IV
 • 16.03-21.03.2025: sesja II

Możliwe tematy takich sesji:

spowiedź różnych kategorii penitentów:
 • małżonkowie
 • narzeczeni
 • osoby duchowne
 • osoby w formacji początkowej
 • osoby o szczególnych/głębokich doświadczeniach duchowych
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi (np. skrupulaci)
 • osoby homoseksualne
 • osoby z uzależnieniami
spowiedź a aborcja
relacja kapłan/spowiednik-kobieta
kapucyńska tradycja spowiednicza: o. Pio, o. Leopold Mandić, o. Honorat Koźmiński
spowiedź a:
spowiedź a egzorcyzmy
współpraca spowiednika ze specjalistami z innych dziedzin
Równolegle ze Szkołą dla spowiedników były organizowane sympozja otwarte dla wszystkich chętnych. Do tej pory Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Krakowie zorganizowało między innymi sympozja na temat: "Pomoc duszpasterska kobiecie, która dokonała aborcji" (2002) oraz "Dialog w konfesjonale" (2003).
Podczas ograniczeń związanych z pandemią, w ramach szkoleń dla różnych środowisk kapłańskich szkoła prowadziła również konfrencje on-line. 

Prowadzący

br. Adam Gęstwa OFM Cap dyrektor szkoły
Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie, formator i sekretarz w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Rekolekcjonista i spowiednik osób konsekrowanych i świeckich.  Misjonarz Miłosierdzia.
br. Janusz Pałka OFM Cap
br. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap
br. mgr lic. Henryk Cisowski OFM Cap
br. dr Marek Miszczyński OFM Cap
br. dr Robert Cielicki OFM Cap
br. dr Mateusz Hinc OFM Cap
br. mgr lic. Tomasz Protasiewicz OFM Cap
br. dr Tomasz Żak OFM Cap
br. mgr lic. Adam Sroka OFM Cap
o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR
ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII
o. dr Jerzy Kielech OSPPE
ks. dr Tomasz Liszewski
br. dr Paweł Paszko OFM Cap
br. Tomasz Łakomczyk OFM Cap
ks. dr Krzysztof Porosło

Materiały

O szkole spowiedzi

O szkole spowiedników
br. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Szkoła dla Spowiedników

Bardzo lubię myśl świętego Leopolda Mandicia, kapucyna, onegdaj słynnego spowiednika padewskiego...

Materiały Video

Materiały Video czyli:

Z ojcem Jordanem przez kratki 
oraz
7 grzechów głównych spowiedzi 

Zbiór Artykułów:

Zbiór artykułów dostępnych po zalogowaniu...

Literatura

Zbiór książek wartych przeczytania, dostępny po zalogowaniu...

Kontakt

Dane kontaktowe

br. Adam Gęstwa OFM Cap - dyrektor

 

Skomielna Czarna 240
32-437 Skomielna Czarna 
kom: +48 728 329 856

e-mail: szkoladla@gmail.com

strona: www.sds.kapucyni.pl

nr konta: 43 1240 5064 1111 0011 1086 9521

Dojazd

SAMOCHODEM: Z Krakowa drogą E 77 (zakopianka) w kierunku Zakopanego do skrzyżowania w Krzczonowie (za Pcimiem) - kierunek Jordanów. W Tokarni skręcić w prawo - kierunek Bogdanówka i Skomielna Czarna (2 km). Ośrodek Rekolekcyjny znajduje się za kościołem parafialnym. 

 

KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ: Z Krakowa: bezpośrednie połączenia busem do Tokarni, następnie busem w kierunku Bogdanówki.

Miejsce

Spotkania Szkoły dla Spowiedników odbywają się zazwyczaj w Skomielnej Czarnej. Najczęściej zajęcia prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. 
Ośrodek Rekolekcyjny im. świętego Ojca Pio w Skomielnej Czarnej k/Myślenic. Cały kompleks jest położony w malowniczym i zacisznym zakątku Beskidów.
Uczestnicy Szkoły będą mieć do dyspozycji jednoosobowe pokoje z łazienką. W budynku znajdują się także sale konferencyjne, kaplica, jadalnia.
Jeżeli warunki pandemiczne na to nie pozwalają to zajecia są przeprowadzane w alternatywnych ośrodkach rekolekcyjnych.

Zgłoszenia

Instrukcja:

Do Szkoły dla Spowiedników przyjmujemy kapłanów, którzy ukończyli min. czwarty rok kapłaństwa. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: szkoladla@gmail.com 

Proszę o podanie następujących informacji w e-mailu:

1. imię i nazwisko

2. numer telefonu komórkowego

3. adres zamieszkania

4. data święceń kapłańskich, 

5. diecezja (lub nazwa zgromadzenia)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jednej sesji (max. 25 osób) konieczne jest, aby zainteresowana osoba otrzymała e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.